Секция „Дърворезба” организира изложбата „СКУЛПТУРА В ДЪРВО”. В изложбата авторите могат да участват с творби от последните три години. 

Изложбата ще се осъществи в периода  април – август 2019 година и ще посети градовете София, Трявна, Габрово, Велико Търново и Плевен.

Заявки за участие и повече информация:

 artwoodbg@gmail.com – 0887 698 195.