През месец септември 2015 г. ще се проведе изложбата на секция „Керамика” – „Различен поглед към керамичното изкуство”. В изложбата могат да участват и художници, които не са членове на СБХ. Няма ограничение в броя на творбите и материалите. В изложбата могат да се представят и съвременни форми на изразяване като инсталации, пърформанси и др.

Желаещите да участват следва да подадат заявки до края на месец юни в секция „Керамика”, СБХ или на следния адрес: anjibg@abv.bg /Ани Шапкарова/

В заявката се посочва име на автора, телефон за връзка, брой и описание на творбите, както и размери и начин на излагане.

Творбите ще се приемат на 1 септември 2015 г. в изложбена зала „Райко Алексиев” – ул. „Раковски“ 125 от 10 до 18 часа.