За участие в изложбата са поканени всички български художници, включително студенти.

Всеки автор може да представи до три произведения, изпълнени върху хартия. 

Допустими са всички техники, използвани в графиката и рисунката.

Форматът на всяка творба не бива да надвишава 50/70 см.

Задължително условие е произведенията да са вдъхновени от конкретни литературни текстове, без да са техни илюстрации. Необходимо е всеки художник да посочи заглавието и автора на литературното произведение, по което е работил.

Работите за изложбата се приемат на 7 октомври 2013 г. (понеделник) от 10 до 17 часа в СБХ, „Шипка”6, 4 ет., от Албена Спасова.

Селекционно жури ще определи колекцията с оглед на получените произведения и пространството на залата.

В процес на набиране е награден фонд, с който да бъдат отличени най-добрите постижения.

Предвижда се изложбата да бъде открита на 4. 11. 2013 г. в зала „София” на Столична библиотека.

Събитието е част от изложбения цикъл „Изкуството на българската книга”, осъществяван от секция „Графика и илюстрация” към СБХ съвместно със  Столична библиотека.