СЕКЦИЯ 13

 1. Галина Тодорова
 2. Людмила Минчева
 3. Христина Попова
 4. Майа Антова
 5. Николай Делиянев
 6. Светлана Мирчева
 7. Калоян Димитров

БИЖУТА

Тодор Хвърчилков

ДЪРВОРЕЗБА

Илия Владов Владимиров

ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ

 1. Соня Чурова
 2. Борис Стоилов
 3. Албена Цонева
 4. Румяна Карастоянова
 5. Димчо Миланов
 6. Златина Кръстева
 7. Биляна Савова
 8. Лилия Добринова
 9. Александър Байтошев

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 1. Ерина Боянова Кръстева
 2. Мария Маслева (Маркова)
 3. Николай Асенов Димитров
 4. Кирил Симеонов Златков
 5. Александра Кирилова Гогова
 6. Костадин Методиев Кокаланов
 7. Иво Димитров

ДИЗАЙН

 1. Йована Димитрова
 2. Деница Михайлова
 3. Красен Троански

           

ЖИВОПИС

 1. Траяна Панайотова
 2. Велислава Пежгорска
 3. Петър А. Петров
 4. Антон Петров
 5. Върбан Христов
 6. Ирина Иванова
 7. Китан Китанов
 8. Мария – Магдалена Попова
 9. Силвия Христова (Силвия Стратиева)
 10. Алисия Санча
 11. Катерина Маринова
 12. Ивана Петрова
 13. Мирослав Минчев
 14. Елена Велкова
 15. Десислава Янакиева
 16. Сирма Сарафова – Ораховац
 17. Росен Марковски
 18. Росица Гьошкова
 19. Явор Костадинов
 20. Павел Михов
 21. Криста Кирова
 22. Дина Стоева
 23. Александър Александров
 24. Ягмур Тезджан Станкулов
 25. Надежда Илиева
 26. Миряна Тодорова
 27. Ивайло Маринов
 28. Недялка Тодорова
 29. Мартин Мартинов
 30. Борислава Захариева
 31. Адриан Аврамов
 32. Галина Георгиева – Халачев
 33. Светлин Стоев
 34. Лора Янева

КЕРАМИКА

Наргис Бояджиева

КРИТИКА

 1. Пламен Петров
 2. Олимпия Николова Даниел
 3. Маргарита Доровска
 4. Рамона Димова
 5. Иво Милев

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН

 1. Димитър Димитров  Тасев
 2. Теодор Атанасов Тосев * Tossev

МОНУМЕНТАЛНИ ИЗКУСТВА

 1. Лилия Касърска
 2. Соня Маркова
 3. Георги Ников
 4. Велина Сталева
 5. Даниел Иванов
 6. Весела Петрова
 7. Аксиния Пейчева
 8. Искра Евтимова
 9. Невена Лефтерова
 10. Аглика Карамфилова

 

РЕСТАВРАЦИЯ

 1. Малина Белчева
 2. Николай Чергаров

ТЕКСТИЛ

 1. Даниела Кирилова Цветкова
 2. Kaлина Филчева

 

СКУЛПТУРА

 1. Цветан Цветков
 2. Благица Здравкова
 3. Мартиан Табаков
 4. Марк Бойчев
 5. Шабан Салим
 6. Радислав Тодоров
 7. Денис Славчев
 8. Цезарио Аспарухов

КАРИКАТУРА 

 1. Христо Недялков
 2. Стоян Черников
 3. Срацимир Савов
 4. Владимир Спасенков
 5. Ивелин Стоянов

 

МЕТАЛ И КОЖИ

Емил Гатев

***

Заплащане на встъпителен и годишен членски внос - от 4 юни!

Съгласно Устава на СБХ  ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРИДОБИВА СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ на встъпителен членски внос от 60 лева в срок един месец от датата на обявяване на списъците с одобрените за приемане кандидати. Желателно е и заплащането на дължимия членски внос за текущата 2020 г. в размер на 30 лева.

Художниците, които са пенсионери по възраст или по инвалидност, са освободени от плащане на годишен членски внос.

Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК.

Начини за заплащане на членския внос:

 • В сградата на СБХ - ул."Шипка" 6, IV етаж, “Личен състав”
 • чрез пощенски запис на адрес:  София 1504, ул.”Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева.
 • чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите имена и основанието: сума за встъпителен членски внос и/или годишен за 2020 г.

 

Телефони за справки: 02 946-30-29 или 02 948-37-28

Окончателният списък на новите членове на СБХ ще бъде публикуван на 8 юли 2020 г. и ще им бъдат издадени членски карти (допълнително ще бъде съобщено тук кога ще могат да ги получат).

Уважаеми кандидати,
поради извънредните обстоятелства и нарушения изложбен график изложба с творби на утвърдените кандидати няма да има. Приканваме ви да приберете работите си във възможно най-кратък срок в рамките на работното време на администрацията (до 17 часа) всеки работен ден.