Напомняме ви, че предстои годишната обща изложба на секция „Живопис“. Новото в поканата за участие, е че като реакция на актуалната ситуация разширяваме тематичния обхват на изложбата, доразвивайки идеята с мотото:

Сенки от миналото, сенки от бъдещето

+++

„Биографично: места на преживяното. Сенки от миналото, сенки от бъдещето“
Годишна обща изложба живопис СБХ, секция „Живопис“

Названието на изложбата „Биографично. Места на преживяното. Сенки от миналото, сенки от бъдещето“ посочва тематична територия, която допуска нахлуване на спомени както и предчувствие за неясно бъдеще. Съдържателният обхват на „Биографично“ е отворен към субективния свят на съхранени образи, останки, следи от вглеждането в себе си. Вслушва се в монолога на паметта и предусещането.

Изложба, конструирана от множество пластични светове-изповеди, има потенциал да състави образа на „колективната душа“, на едно време, белязано от война, пандемия, изолация, екзистенциално напрежение, подменена реалност, както и от компенсаторните фикции и блянове, страхове и есхатологични предчувствия.

„Биографично“ е опит за визуално обозначаване на време и място – хронотоп, осветен емоционално, психологически и духовно от личната среща с тайната на живота и волята за неговата защита.


+++

Регламент

  • Изложбата „Биографично. Места на преживяното. Сенки от миналото, сенки от бъдещето“ ще се състои от 4 до 28 май 2022 в галерията на СБХ – Шипка 6, зали IA, IB, IC.
  • По регламент всеки може да представи до три картини с обща площ до 5 линейни метра и до 2,80 м височина. Желателно е произведенията да са създадени през последните две години и да са тематично ориентирани.
  • Няма ограничения за техники и материали.


+++

Срокове

Селекцията за участие в изложбата ще се осъществи на два етапа:

  • първо гледане на фотоизображения и кратко описание – концепция.

Очакваме материалите (концепция и дигитални изображения на произведенията с параметри .jpeg 300dpi и .pdf) до 18 април 2022 на адрес: painting@sbhart.com

 

  • второ гледане за селекция на подбраните от първия етап творби – на живо, в залите на СБХ, преди окончателно съставяне на експозицията.
  • Творбите ще се приемат на 27 април 2022 в изложбената зала на първия етаж от 11:00 до 18:00.

 
+++

Жури

Селекцията ще се осъществи от жури, назначено от УС на СБХ.

Смислови групи: