Приемане на  работите -  12 юли 2017 (сряда) от 11.00 до 18.00 , СБХ, „Шипка” 6, II етаж;
Селекция, аранжиране и монтаж  – 13 юли (четвъртък);
Откриване – 14 юли (петък),  СБХ, „Шипка” 6, II етаж от 18.00 часа
Изложбата е отворена за всички съвременни български автори.
Няма ограничения относно темата и броя на представените произведения, като тези на членовете на секция „13” не подлежат на журиране.
В същия ден, но от 18.30 часа ще бъде открита и самостоятелната изложба на Любен Фързулев -секретар на секцията.