1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2021 ще се проведе от 1 до 17 септември 2021 г. в галерията на СБХ, София, ул. „Шипка“ В събитието се допуска участие и на чуждестранни автори. 
 2. Желаещите да участват трябва да изпратят попълнен формуляр (на български и на английски език) и дигитални изображения  на творбите си до 10 юли 2021. 
 3. Селекционно жури преглежда кандидатурите и извършва подбор на колекцията до 15 юли 2021 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в изложбената зала. 
 4. Селектираните творби ще се приемат на 25 август 2021 (сряда) от 10 до 18 часа в изложбената зала на II етаж, галерия „Шипка“ 6. 
 5. Творбите  се връщат на авторите непосредствено след закриването на изложбата - 18  септември 2021 г. (събота) от същата изложбена зала.
 6. Участие
 • Фестивалът е отворен за участие на български и чуждестранни артисти, работещи с керамични материали. В модерните и концептуални търсения се допуска използването на алтернативни способи и материали с цел представяне на авторска идея. Не се допуска използването на студена декорация върху керамиката;
 • Всеки участник може да се представи до три творби, които са авторски оригинали, създадени в последните три години;
 • Всеки автор участва във фестивала само със селектираната/ите творба/и;
 • Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация.
 • Българските автори трябва да попълнят формуляра на български и английски език;
 • Желаещите да участват трябва да изпратят дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат .jpg, резолюция 300 dpi.
 • На всеки файл с изображение да бъдат отбелязани: име на автора, заглавие, размери в см и година на създаване на творбата.
 • В случай че се изисква специфично експониране, да бъде приложена схема за начина на подреждането ѝ;
 •  Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по електронен път на e-mail: festival-2018@abv.bg или на адрес:СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504;
 •  Всеки участник заплаща такса за участие, както следва:

студенти - 20 лв.

членове на СБХ - 25 лв.

нечленове на СБХ - 30 лв.


            Таксата може да бъде платена в счетоводството на СБХ или по банков път на:
            Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“
            BIC UNCR BGSF
            IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26

 • Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.
 • Участниците поемат сами разходите по транспортиране и застраховкa (ако има такaва) на творбите до посочения адрес и обратно;
 • Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта и след изтичане на изложбата.

7. Каталог

За целите на каталога ще бъдат използвани описанията и дигиталните изображения, предоставени от авторите, които задължително трябва да бъдат придружени и от: лична черно-бяла снимка, кратка автобиография и подкрепящ текст или творческа концепция.

8. Награди

 • Награда за цялостно представяне
 • Награда поощрение за млад автор
 • Награда на институт, галерия, фирма или организация

Наградите се определят от 5-членно жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи. Вотът на журито не подлежи на промяна.

ВАЖНИ ДАТИ:

10 юли – подаване на заявки за участие чрез изпращане на попълнен формуляр и дигитални изображения;

25 август – предаване на селектираните произведения;

1 септември – откриване на фестивала и обявяване на наградите

18 септември – получване на творбите, участвали в изложбата

Смислови групи: