Галерия (3)

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ И ДИГИТАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТВОРБИТЕ  СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15 ЮЛИ

1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2020 ще се проведе от 3 до 26 септември 2020 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125. В рамките на фестивала ще участват и чуждестранни автори с творби на свободна тематика.

2. Всеки, желаещ да участва в експозицията, трябва да изпрати попълнен формуляр,на български и английски език и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2020 г.

3. Селекционното жури, състоящо се от петима членове, преглежда кандидатурите и извършва селекцията до 15 юли 2020 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в галерия „Райко Алексиев“.

4. Селектираните творби ще се приемат на 28 и 29 август 2020 г. в галерия „Райко Алексиев“.

5. Връщане на творбите – 26 и 27  септември 2020 г.

6. Участие

- Фестивалът е отворен за участие към български и чуждестранни артисти, работещи с керамични материали. В модерните и концептуални търсения се допуска използването на алтернативни третировки и материали с цел представяне на авторска концепция. Не се допуска използването на студена декорация върху керамиката.

-  Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски оригинали, създадени в последните три години.

- Всеки участник участва във фестивала само с журираната творба.

-  Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация, изтеглен от тук. Българските автори трябва да попълнят формуляра на български и английски език.

- Всеки участник трябва да изпрати дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат .jpg, резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат отбелязани: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи допълнителна схема за начина на подреждането й.

- Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по електронен път на festival-2018@abv.bg или на адрес: СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504

-  Всеки участник заплаща такса за участие както следва:

  • Студенти: 20 лв.
  • Членове на СБХ: 25 лв.
  • Нечленове на СБХ: 30 лв.

Таксата може да бъде платена в счетоводството на СБХ или по банков път:

Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“

BIC UNCR BGSF

IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26

- Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

- Участниците поемат сами разходите по транспортиране и застраховкa (ако има такaва) на творбите до посочения адрес и обратно.

- Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта и след изтичане на изложбата.

7. Каталог

Всеки автор, трябва да представи лична черно-бяла снимка, кратка автобиография и подкрепящ текст или творческа концепция, които ще бъдат използвани за направата на каталога.

8. Награди

- Награда за цялостно представяне

- Награда поощрение за млад автор

- Награда на институт, галерия, фирма или организация

Наградите се определят от 5-членно жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи. Вотът на журито не подлежи на промяна.

Copyright© СБХ 2019