1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2019 г., ще се проведе от 4 до 27 септември 2019 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125.

2. Всеки желаещ да участва в експозицията трябва да изпрати попълнен формуляр и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2019 г.

3. Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекцията до 15 юли 2019 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в галерия „Райко Алексиев“.

4. Селектираните творби ще се приемат на 30 и 31август 2019 г. в галерия „Райко Алексиев“.

5. Връщане на творбите – 27 и 28  септември 2019 г.

6. Участие

- Фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с керамични материали.

-  Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски оригинали, създадени в последните три години.

-  Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация, изтеглен от sbhart.com.

- Дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат .jpg, резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат отбелязани: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи допълнителна схема за начина на подреждането й.

- Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по електронен път на festival-2018@abv.bg или на адрес: СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504

-  Всеки участник заплаща такса за участие в размер на 20 лв. в счетоводството на СБХ или по банков път: Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“ BIC UNCR BGSF IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26

Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

- Участниците поемат сами разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно.

- Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта.

7. Каталог

Всеки автор, избран за участие, трябва да представи лична снимка, кратка автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2019 г.

8. Награди

- Награда за цялостно представяне

- Награда поощрение за млад автор

Наградите се определят от жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи.