1. Фестивалът на съвременната българска керамика – 2018 г., София ще се проведе от 4 до 28 септември 2018 г. в галерия „Райко Алексиев”, ул. „Раковски” 125.

2. Всеки желаещ да участва в експозицията трябва да изпрати попълнен формуляр и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2018 г.

3.Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекцията до 15 юли 2018 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в галерия „Райко Алексиев”.

4. Селектираните творби ще се приемат на 31 август и 1 септември 2018 г. в галерия „Райко Алексиев”.

5. Връщане на творбите – 29 септември 2018 г.

6. Участие:

- фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с керамични материали

- всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски оригинали, създадени в последните три години

- всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация по образец (изтеглен от тук) и дигитални изображения на творбите на e-mail: festival-2018@abv.bg, или на адрес: СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504. Всяка творба трябва да бъде заснета на неутрален фон, формат JPG, резолюция 300 DPI. На всеки файл с изображение да бъде отбелязано: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи допълнителна схема за начина на подреждането й

- всеки участник заплаща такса за участие в размер на 20 лв. в счетоводството на СБХ или по банков път:

Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски”

BIC UNCR BGSF IBANBG47UNCR76301078576926

Таксата не се възстановява при отхвърляна на кандидатурата.

- участниците поемат сами разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно.

- организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта.

7. Каталог

- Всеки автор, селектиран за участие, трябва да представи лична снимка, кратка автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2018 г.

8. Награди

- Награда за цялостно представяне

- Награда – поощрение за млад автор

Наградите се определят от жури, съставено от изявени български творци и изкуствоведи.