Двама български графици бяха отличени на Десетото международно триенале на графиката в Кочи, Япония –  Васил Ангелов получи първа награда, Ивелин Широв – четвърта. Кочи е световноизвестен производител на японска традиционна хартия и участниците са ограничени до онези, които използват хартията като основен материал.