СБХ ще получава в продължение на една година бюлетин CALL FOR ART, съдържащ информация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).