От 27 до 31 март 2015 г. в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, ІІІ етаж, ще се проведе благотворителна изложба, която се организира по идея и с участието на Роза Енгибарова. Средствата, които ще бъдат събрани от продажбата на творбите, са предназначени за деца, болни от церебрална парализа и епилепсия.

В изложбата могат да се включат художници, желаещи да предоставят свои творби с благотворителна цел. Цените на произведенията трябва да бъдат минимални, за да могат да се реализират в полза на благотворителната кауза.

  • Приемане на творбите – 26 март 2015 г. от 11 до 17 часа, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6 – ІІІ етаж
  • Откриване – 27 март 2015 г., 18 ч

Набраните средства са на стойност 5 248 лв. Сумата ще бъде разпределена между три деца със заболявания. Използваме случая да благодарим на всички участници в изложбата , както и на хората, които се отзоваха и купувайки произведения на изкуството, дариха свои средства в помощ на благотворителната кауза.