Галерия (3)

Статут 

A. Общи положения

     1.Балканското квадриeнале на живописта, което се провежда в гр. Стара Загора, е конкурс за съвременна живопис с тема „Митовете и легендите на моя народ”.

     2.Организира се на всеки четири години (всяка високосна година). Първото му провеждане бе през 2004 г., второто – през 2008 г., третото – през 2012 г., четвъртото – през 2016 г.

     3.Петото му издание ще бъде през месец декември 2020 г.

     4.В него могат да участват всички художници с живописни произведения, посветени на митологията на техните или други народи, които приемат условията на този статут.

 

Б. Организация

1. Организатори на Балканското квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя народ” – Стара Загора (БКЖ) са Община Стара Загора, Художествена галерия Стара Загора, Министерство на културата и Съюз на българските художници.

2. Балканското квадринале се провежда под патронажа на кмета на Община Стара Загора.

3. За подготовката и организацията на квадриеналето се създава Организационен комитет, чийто състав се съгласува с МК, СБХ, ХГ Стара Загора и се утвърждава от кмета на Община Стара Загора. Оперативната работа се извършва от ХГ Стара Загора и сътрудници.

4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на БКЖ се финансира от утвърден бюджет и от допълнителни средства от спонсори и рекламодатели.

5. Селектирането на творбите и наградите на БКЖ се определя от жури на СБХ.

6. Експозицията на Балканското квадриенале „Митовете и легендите на моя народ” се подрежда в залите на Художествена галерия Стара Загора. Откриването на изложбата на тазгодишното квадриенале е на 20 декември 2020 г. от 18.00 ч.

7. Представянето на БКЖ е съпроводено с пълен каталог на участващите в изложбата творби.

 

В. Награди

1. Голяма награда – приз, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000 евро.

2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.

3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.

     Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия Стара Загора.

 

Г.  Условия и ред за участие

1.      Право на участие имат художници живописци от всички страни, включително извън Балканите, които приемат условията на този статут.

2.      Работните езици на квадриеналето са български и английски.

3.      Краен срок за получаване на творбите е 10 ноември 2020 г.

Адрес: Художествена галерия Стара Загора, бул. „Руски” 27, гр. Стара Загора 6000, България.

За справки: телефон +359-42 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com. Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена веднага след журирането в сайта на Художествена галерия Стара Загора: artgallerystz.com

4.      Авторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от конкурса.

5.      Всеки автор може да участва с не повече от две творби.

6.      Представените произведения трябва да са оригинални и да са собственост на автора.

7.      Приемат се само живописни произведения. Техниката и материалът са по избор на автора. Максималните размери на творбата не може да надвишават 150 см на голямата страна.

8.      На гърба на творбата авторът трябва да посочи на български или на английски език името си, наименованието на произведението, годината на създаване и материал.

9.      Всеки автор изпраща с творбите си попълнен свой/свободен формуляр за участие, в който с печатни букви изписва:

а/ фамилия,  презиме, име

б/ дата на раждане

в/ пълен и точен адрес

г/ ако желае да дари творба.

10.  Творбите се изпращат по пощата или куриер за сметка на автора. или лично се представят в Художествена галерия Стара Загора.

11.  Получаването на творбите става само франко Стара Загора. Организаторите няма да транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.

12.  Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.

13.  За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат необявените като дарение творби в срок до четири месеца след закриване на експозицията. Българските автори прибират своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.

14.  Всеки участник в вадриеналето получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него.

15.  Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта на Художествена галерия Стара Загора.

16.  Организационният комитет на БКЖ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания, свързани с квадриеналето.

 

По желание на централните съюзи или гилдии на художниците от страните с голям брой участници изложбата след нейното представяне в Стара Загора може да бъде показвана и в съответната държава, като всички разноски по нейното изнасяне, транспортиране и организиране на излагането се поемат от съответната централа и при изричното условие да бъде представяна като Балканско квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя народ” – Стара Загора 2020.