Арт симпозиумът се провежда за 11-ти път в село Стар Бешенов, окръг Тимиш, Румъния. С годините прераства от пленер за местните български художници, живеещи в областта Банат, до световен български събор на съвременни художници. Организаторите от дружество „Български културен форум – Родина на кръстопът“ са отправили покана към СБХ да избере един художник, който да се включи в международния форум, който ще се проведе от 31 юли до 13 август 2018 г.

До 24 юни 2018 г. желаещите да участват в симпозиума трябва да представят портфолио и творческа биография на електронен адрес press@sbhart.com или на адрес: София 1504, Съюз на българските художници, ул. „Шипка“ 6, ет. 4, при Юлия Портарова тел. 02 943 44 21, 0879 149 563. Подробна информация – на сайта sbhart.com.