На 22 май 2013 г. от 17,30 ч. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” на едноименната улица във Велико Търново ще се открие 19-ата Национална традиционна изложба на художниците педагози „Велико Търново 2013”. Творбите (в обезопасена опаковка) ще се събират в регионалните инспекторати по образованието, по график за всеки инспекторат,  в приемателно-предавателни пунктове от 7 до 10 май 2013 г. За самостоятелно предаване – от 7 до 15 май в изложбените зали на ул. „Рафаел Михайлов” 1.

Журирането ще се извърши на 16 май.