Тодор Евгениев е роден в Бургас. Завършва Художествената академия при проф. Георги Богданов през 1962. Творческият му път е посветен на живописта и стенописа. Много години работи като реставратор и връща към живот безценни икони в църкви из Югоизточна България. в т.ч. и сбирката икони в на ХГ „Петко Задгорски“ в Бургас. От 1990 г. до пенсионирането му е директор на галерията.