Румен Симеонов е роден в София. Той е по образование музикант, но посвещава живота си на карикатурата. След завършване на Музикалната академия през 1975 работи като тонрежисьор в Българското национално радио. С карикатура се занимава от 1974. Член е на ръководството на секция „Карикатура“ и участва във всички изложби. Има самостоятелни изложби карикатури и сатирични рисунки в България и в чужбина и получава международно признание, изразено в поредица от награди.