Петър Арнаудов е рядко явление за нашия художествен живот, художник с изключително самостоятелен път. Завършва Художествената академия през 1973 при проф. Ненко Балкански. В последните години работи и живее в Разград, където е роден. В действителност съществува извън географията и времето. Признат е в Европа като един от най-ярките представители на течението абстрактен експресионизъм. „Стремежът към незавършеност, дори към „незапочнатост“ и Петър Арнаудов ми подсказва някои културни аналогии“, сравнявайки го с Пикасо, пише Димитър Грозданов. През 2019 е удостоен с наградата „Никола Икономов“ за принос в културата.