Галерия (2)

 

Костадинка Паскалева е изтъкнат изкуствовед и дългогодишен директор на Филиала за средновековно българско изкуство към Националната галерия – Крипта, като успява да я издигне до институция с национално и международно значение.
Родена е в град Ямбол. Завършва история и археология в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Белгия и Сърбия (Югославия). Помага за уреждането на много музеи в страната. Изнася лекции по старобългарско и християнско изкуство в Нов български университет и в чужбина. Куратор на редица изложби, представящи българската икона – Брюксел, Мюнхен, Варшава, Каракас, Париж и др.
Автор на множество книги и каталози за българско средновековно изкуство, на студии, статии и доклади, които изнася на международни конгреси и симпозиуми. Има и пет авторски филма, заснети и излъчени по БНТ.

Поклон пред паметта ѝ!

+++

Поклонението е на 31 януари, сряда, 12 часа, в храм „Св. Наум“, до езерото в жк „Дружба“, София.