Кирил Недялков е роден през 1940 в село Градище, Севлиевско. През 1975 завършва специалност  „Текстил“ във ВИИИ „Николай Павлович“, София в класа на проф. Марин Върбанов. Негови монументални гоблени има в редица обществени сгради –  ритуалната зала в с. Крушуна, Ловешко; в кметството на Велико Търново и др. Участва в множество общи, национални и международни изложби на приложните изкуства. Член на СБХ от 1982.

Поклон пред паметта му!