Живко Димитров е роден през 1935 в Благоевград. През 1959 завършва специалност „Графика“ при проф. Илия Бешков във ВИИИ „Николай Павлович“, София. От 1961 участва в общи художествени изложби, групови, национални и международни излови, организирани от СБХ. Творбите му са притежание на художествените галерии в Благоевград, Варна, Провадия и др. Работи в областта на графиката, оформление на книги, тетрални плакати, запазени марки. Работи като сценограф в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна. Член на СБХ от 1985.

Поклон пред паметта му!