Борис Климентиев е изкуствовед, критик и куратор, художник. Изследовател на българското изкуство от началото и втората половина на ХХ век. Завършва Художествената академия в София, специалност „Изкуствознание“, през 1979. Специализира в САЩ (1993) и Франция (1998). 

Член е на СБХ от 1981, участвал е в ръководните органи на организацията и на секция „Критика“. Редактор в списание „Изкуство“ от 1983 до 1989. Заместник-директор на Центъра за музеи и галерии към Министерството на културата (1992-1994), заместник-директор на Националната галерия (1994-1999). Член на редколегията на сп. „Изкуство / Art in Bulgaria“ (1992 – 2001). Носител на наградата за критика на СБХ – 1985. Куратор и организатор на изложби на българско изобразително изкуство в България и чужбина.

Поклон пред паметта му!

Опелото е от 11:00 часа на 23 август, сряда, в храм „Успение Богородично" в София.