Любен Семерджиев е пловдивски художник. Ранното му ориентиране към изобразителното изкуство предопределя целия му професионален живот, макар и останал извън приетите в Художествената академия. От 1966 е член на Групата на пловдивските художници, а от 1976 и на СБХ, секция „Живопис“. Работи като художник-проектант в „Промишлени стоки“ – Пловдив. Творческите му изяви са в областта на живописта и приложно-декоративното изкуство. Има многобройни участия в изложби, в това число и в представяния на българско изкуство в чужбина.