Кирил Петров е роден в Добрич. След завършването през 1975 на Московската художествено-промишлена академия „С. Г. Строганов“ се завръща в родния си град. Проектира десетки изложби на машиностроенето и хранителната промишленост. Бил е главен проектант на Добричкия панаир, дизайнер-проектант на Института за дизелови двигатели и КММ в Добрич. От 1975 участва в почти всички изложби на Дружеството на художниците в Добрич, националните изложби „Земята и хората“ и др. От 2000 е ръководител на школата по изобразително изкуство към Младежки център „Захари Стоянов“ в Добрич. Работил е дълги години и като ръководител на Център за обществена подкрепа към Областния съвет на БЧК.