Професор Иван Праматаров е роден в Пазарджик. Завършва Художествената академия през 1961 г., специалност „Декоративно-монументална скулптура“ при проф. Атанас Далчев. Той е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) от 1973 до 2004 г., ръководител на катедра „Рисуване и моделиране“ от 1992 до 2000 г. Преподавал е и във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ (2004 – 2005). Участва в национални изложби на българско изкуство в различни европейски страни. Автор е на десетки монументални обекти в страната, между които е и статуята на Темида в Софийския районен съд.