Илия Камбуров е роден в София. През 1974 г. завършва Художествената академия, специалност „Дизайн“, при доц. Серафим Серафимов. Член е на секция „Керамика“ в СБХ.

Работи в областта на декоративно-монументалните изкуства, керамиката и реставрацията. Участва в общи художествени изложби, в изложби на керамика и естетизиране на градската среда. Многобройните са произведенията му, включени в архитектурата на обществени сгради из цялата страна.