Филип Седефчев е роден в брезнишкото село Садовик. Живее и работи в Перник, художник проектант и изпълнител на многобройни значими изложби и празнични събития на града. Творчеството му е дълбоко свързано с фолклорните традиции и природата на региона, особено с обичая Сурува и народната митология. От 80те години на XX век се насочва към по-абстрактни, изчистени форми. Наред с живописта работи керамика, скулптура, гоблен, витраж, графичен и пространствен дизайн. Почетен гражданин на Перник за 2021.