Евгени Андреев е роден в Павликени. Живее и работи в Плевен и дълги години извън България. През 1978 г. се дипломира в специалност „Монументално-декоративно изкуство“ във Великотърновския университет при проф. Никола Гелов. След завършването до 1981 г. работи в отдел „Култура“ на Община Плевен. Носител е на първа награда на СБХ за живопис за цикъл „Пространство“ през 1995 г.