Антон Бахчеванов е роден в София. През 1968 г. завършва Художествената академия, специалност „Скулптура“, при проф. Секул Крумов. Представял е творчеството си в национални, общи и групови изложби.