Анастасия Кметова е сред знаковите имена на българската керамика. Завършва Художествената академия през 1961 г. при проф. Стоян Райнов. Живее в Пловдив. Реализирала е множество декоративно-монументални творби в интериори и фасади на обществени сгради. На 81 години подготвя нови работи за последната си самостоятелна изложба.