(1933–2005)

Галерия (3)

Nikolay Nikolov (1933–2005)

Nikolaj Nikolov se narodil ve Slivenu v roce 1933. Vystudoval střední školu ve svém rodném městě a v roce 1950 se hlásil na Výtvarnou akademii v Sofii. Byl přijat na obor Malba a dekorativní umění do třídy prof. Ivana Penkova, ale hned další rok přestoupil na nově otevřený obor scénografie. Vystudoval u prof. Georgi Karakaševa a v roce 1957 začal studovat jako výtvarník scény ve Státním divadle v Dupnici. Během divadelní sezony 1959/1960 pracoval v činoherním divadle v Silistře a od následujícího roku byl jmenován scénografem činoherního divadla ve Vrace, kde zůstal až do roku 1964. Pracoval ve Svazu umělců v Bulharsku pro sekci Scénografie. V roce 1969 se stal docentem scénografie na Národní výtvarné akademii v Sofii. O dva roky později se z oboru stává samostatná katedra a on byl zvolen jejím vedoucím. Nikolaj Nikolov rozvíjí integraci výukového procesu v bulharských divadlech, Sofijské Opeře, Hudebním divadle, Národní akademii divadelního a filmového umění, Bulharské státní televizi. Zároveň zastával funkci proděkana Fakulty užitého umění celých osm let.

Za svou dvacet tři let trvající tvůrčí činnost realizoval více jak sedmdesát divadelních her – činohru, operu, loutkohru, koncerty, estrádní vystoupení, revue, kabaretní program aj. Jeho scénická řešení byla realizována na prknech divadel a oper v Dupnici, Silistře, Vrace, Razgradu, Plovdivu, Slivenu, Kjustendilu, Staré Zagoře, Plevenu, Vidinu, Grabrovu, Sofii a Moskvě. Pracoval jako výtvarník kostýmů k filmům Car Ivan Šišman, Julia Vrevská, Boris I. a Čas násilí. Navrhoval kulisy a kostýmy nově vzniklého Televizního divadla po dobu šesti let. Je nositelem mnoha ocenění.

Účastnil se všech Společných výtvarných scénografických výstav, Trienále Scénografie v Novém Sadu, Pražského quadrienale. Zapojil se do scénografických výstav v Moskvě, Německu, Sao Paulu aj.


+++

Николай Николов (1933–2005)

Николай Николов е роден в Сливен през 1933. Завършва средното си образование в родният си град и през 1950 кандидатства в Художествената академия в София. Приет е в специалност „Живопис и декоративни изкуства“ в класа на проф. Иван Пенков, но на следващата година се записва в новооткритата специалност „Сценография“. Дипломира се при проф. Георги Каракашев през 1957 и започва работа като художник-постановчик в Държавния театър в Дупница от 1957. През театралния сезон 1959/1960 работи в драматичния театър в Силистра, а от следващата година е назначен за сценограф в драматичния театър Враца, където ще остане до 1964. Работи в Съюза на артистите в България като завеждащ секция „Сценография“. През 1969 е избран за доцент по сценография в НХА. Две години по-късно секцията се обособява като самостоятелна катедра в Приложния факултет на учебното заведение и той е избран за завеждащ катедра „Сценография“. Николай Николов развива интеграцията на учебния процес с театрите в България, Софийска Опера, Музикалния театър,  НАТФИЗ, БНТ. През този период той е изпълнявал и длъжността заместник-декан по учебната част на Приложния факултет в продължение на 8 години.

През 23-годишната си практика е оформил над 70 постановки – драматични, оперни, куклени, много концерти, естрадни спектакли, ревюта, кабаретни програми и др. Негови сценични решения са реализирани в театрите и оперите в Дупница, Силистра, Враца, Разград, Пловдив, Сливен, Кюстендил, Стара Загора, Плевен, Видин, Габрово, София и Москва. Работил е и като художник на костюмите на филмите „Цар Иван Шишман“, „Юлия Вревская“, „Борис l“ и „Време разделно“. Проектира декори и костюми за новосъздадения Телевизионен театър в продължение на 6 години. Носител е на редица награди.

Участва във всички Общи художествени сценографски изложби, в Триеналето  на „Сценографията“ в Нови Сад, в квадриналето в Прага. Включва се в сценографски изложби в Москва, Германия, Сао Пауло – Бразилия и др.


+++


Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022Nikolay Nikolov (1933–2005)

Nikolay Nikolov wurde 1933 in Sliven geboren. 1950 wurde er an der Nationalen Kunstakademie in Sofia aufgenommen. Dort wurde er für „Malerei und Kunstgewerbe“ bei Prof. Ivan Penkov zugelassen, im folgenden Jahr wechselte er jedoch in das neu eingerichtete Fach „Bühnenbild“. Nikolov promovierte bei Prof. Georgi Karakashev und begann 1957 als Bühnenbildner am Staatstheater in Dupnitsa zu arbeiten. Während der Theatersaison 1959/60 arbeitete er am Theater in Silistra und wechselte im folgenden Jahr ans Theater in Vratsa wo er bis 1964 blieb.

Nikolov arbeitete als Leiter der Abteilung Bühnenbild im bulgarischen Schauspielerverband. 1969 wurde er zum außerordentlichen Professor für Bühnenbild an der Nationalen Kunstakademie gewählt. Zwei Jahre später wurde die Sektion als eine eigenständige Abteilung für Bühnenbild in die Fakultät für Angewandte Kunst integriert und Nikolov wurde deren Leiter.

Nikolay Nikolov integrierte in den Bildungsprozess die praktische Arbeit in Theater, Oper, Operette, Film und Fernsehen.  Zugleich bekleidete er acht Jahre lang das Amt des stellvertretenden Studiendekans der Fakultät für Angewandte Kunst.

Während seiner 23-jährigen Arbeitserfahrung fertigte er über 70 Bühnenbildproduktionen für Schauspiel, Oper, Puppenspiel, Konzerte, Varietés,  Revuen, Kabarettprogramme u.a. Seine Lösungen wurden in den Theatern und Opern von Dupnitsa, Silistra, Vratsa, Razgrad, Plovdiv, Sliven, Kyustendil, Stara Zagora, Pleven, Vidin, Gabrovo, Sofia und Moskau umgesetzt. Nikolov entwickelte auch Kostüme für die Filme „Zar Ivan Schischman“, „Julia Wrevskaja“, „Boris l.“ und „Zeit der Trennung“. Er arbeitete sechs Jahre lang als Bühnenbildner für das neu gegründete Fernsehtheater. Für seine Arbeit erhielt er viele Auszeichnungen.

Nikolay Nikolov nahm an den nationalen Bühnenbild- Kunstausstellungen, an der Triennale für Bühnenbildkunst in Novi Sad und an der Quadriennale in Prag sowie an Bühnenbild- Ausstellungen in Moskau, Deutschland, Sao Paulo u.a. teil.