Описание

Юбилейна скулптурна изложба на Тодор Тодоров.


Филм на Мария-Магдалена Глибина
Зала „Райко Алексиев“ на СБХ, ул. „Раковски“ 125.
19.11.2021 – 4.12.2021

Смислови групи: