Динко Стоев за предстоящата си изложба:

Изложбата е организирана около няколко отделни сюжета, върху които работя от години. Това са сценарии и герои, които сякаш не мога да изоставя и които претърпяват периодична преоценка и преработка. Струва ми се, че неотменното завръщане към тях ги прави някак особено важни, че са свидетелства за нещо устойчиво у мен. Разбира се, те са част от голямата тема на творчеството ми по принцип. Но също така и сами по себе си бележат една конкретна страна на собствената ми чувствителност и начина, по който съм я осмислял през годините. А в този контекст, доведени до последните си варианти, те са и коментар върху историята на тази чувствителност.

+++

Повече за изложбата в СБХ вижте в публикацията ни

тук

Смислови групи: