Изложба „Паралелни светове“ бе открита в зала 1А на Шипка 6 на Съюза на българските художници (СБХ).

„Темата „Паралелни светове“ е покана към авторите да разсъждават върху и да интерпретират: едновременното съществуване на различни реалности, измерения, координатни системи. Паралелни светове в социален/ментален план, паралелни светове като всеки отделен човек – темата за съвместното съществуване, за комуникацията и нейната липса, за това как всеки е свят сам за себе си – подобен на другия и същевременно много различен и нерядко чужд. Но и темата за връзката между тези паралелни светове; онези моменти, в които между два свята се появява мост, прехвърча мисъл, емоция. Средства, начини и места за контакт, за обмен.“
идея и текст: Слав Недев


Какво казват Слав Недев и Калия Калъчева (членове на журито) в разговор с Александра Гюзелева вижте във видеото.

+++

Публикация за изложбата можете да видите

тук