Книга на скулптора Тодор Тодоров.
Филм на Мария-Магдалена Глибина

Смислови групи: