image

  • Секция: Графичен дизайн
Лични данни и образование

График. Завършил гимназия по приложни изкуства в София. Членувал в секция „Приложна графика“ на СБХ от 1989 година.