image

  • Секция: Графика и илюстрация
Лични данни и образование

Видо Ангелов Вълов (1930–2020) Художник, график, живописец. Завършил „Илюстрация на книгата и графика“ при проф. В. Стайков във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1964 г. Членувал в секция „Графика“ на СБХ от 1967 година.