image
Лични данни и образование

Роден е в София. Завършва Художествената академия, специалност „Приложна графика“ през 1968. Член на СБХ от 1982.
Работи в областта на приложната графика, пространственото оформление и визуалната комуникация. Автор е на редица запазени знаци, опаковки, печатни издания и щандове на международни изложения и панаири.