image
Лични данни и образование

Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Магистър по Стенопис

Професионален статус

Активно действащ художник в чужбина и страната.