image
Лични данни и образование

родена на 02.05.1956 г. в гр. Харков Украйна
образование: висше – МА София

Избрани самостоятелни изложби

2022 година
Градска художествена галерия Благоевград
галерия „Кракра“ Перник
2020 година
галерия „Адора“ София
галерия „Артсалон“ Перник
2019 година
галерия „Артсалон“ Перник
2018 година
галерия „Артсалон“ Перник
2016 година
галерия „Артсалон“ Перник

Избрани общи и колективни изложби

2022 година
национална изложба за изобразително изкуство Враца
2021 година
национална изложба за изобразително изкуство Сливен
2017 – 2020 година
зонална изложба „Струма“ Благоевград, Кюстендил, Перник
2016 – 2021 година
година Перник, София и Благоевград