image
Лични данни и образование

2011 - 2015 Meisterschülerin, Weißensee Kunsthochschule, Берлин
2006 - 2010 - Национална Художествена Академия, София, Бакалавър/Живопис
2009 - Академия за изящни изкуства, Мачерата, Италия (програма Еразъм)
2009 - Практика в опера Сферистерео, Мачерата, Италия
2003 - Свободна Академия по изкуствата Жул Паскин, София