image
Лични данни и образование

2001 г. - Нов Български Университет
специалност Моден дизайн - Бакалавър
1993 г. - ССХУ за ПИ (Средно специално художествено училище за приложни изкуства, специалност Текстил

Избрани общи и колективни изложби

04/2018 Сборна изложба “Нежен натиск”, живопис, Арт галерия Тереза Зиковска, Варна

Професионален статус

Графичен дизайнер и художник

От автора

Абстрактното създава конктерното.