Лични данни и образование

Доктор по изкуствознание
Магистър по сравнително изкуствознание
Бакалавър по артмениджмънт

Избрани самостоятелни изложби

Стани и отиди в Дамаск" 16 април - 7 май 2014 г. Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий";

"Матера - културна столица на Европа" 22 юли 2015 г. Галерия "Средец", Министерство на културата

"Етиопия - позната и непозната" 18 май - 16 юни 2017 г., галерия "УниАрт", Нов български университет.

Професионален статус

Главен асистент в Нов български университет

Избрани монографии и студии

Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство, С., Нов български университет, 2011.

Цанко Лавренов и земната градина на Богородица. Цанко Лавренов 1896-1978. Фондация "Цанко Лавренов", Книгоиздателска къща "Труд", 208-271.

Религиозната живопис на Христо Берберов. Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство, С., Нов български университет и Фондация "Цанко Лавренов", 253-314.

Текстове на автора са публикувани в

Списание "Следва"
Списание "Проблеми на изкуството"
Списание "Християнство и култура"