image
Лични данни и образование

Художник живописец, педагог. Завършил живопис в Художествената академия през 192[8] г. Специализирал във Варшава през 1936–1937 г. Членувал в Учителския съюз, Дружеството на художниците в България, а от 1965 г. в СБХ.