image
Лични данни и образование

Художник живописец. Учил като извънреден ученик при проф. Цено Тодоров и проф. Никола Маринов. Членувал в Съюза на художниците в България, по-късно – СБХ.