image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността при проф. Иван Мърквичка в Художествено-индустриалното училище през 1921 г., специализирал в Италия през 1927 г. Членувал в Съюза на художниците в България, по-късно – СБХ.