image
Лични данни и образование

Художник живописец, изкуствовед, професор, член кореспондент на БАН (1918). Завършил живопис при проф. Джузепе Чарамфи в Академията за изящни изкуства във Флоренция през 1885 г.