image
Лични данни и образование

Художник живописец и график. Учила при проф. Дорш в Дрезден (1911–1916) и проф. Ханс Хофман в Мюнхен (1916–1917). Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1947 година.