image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила Рисувалното училище при проф. Иван Мърквичка през 1915 г., специализирала при проф. Войтех в Прага през 1923–1924 г. Членувала в Дружеството на художниците в България, по-късно – СБХ.